GLENNE Glenneodden består av 2 stillinger. Stillingene er sprengt ned i fjell og murt opp. Stillingene er alarm- og beredskapsstillinger, og bare sporadisk bemannet. Det er veiforbindelse, noe som muliggjør bruk av feltkanon.