HOLE Hole fra nord til sør består av syv maskingeværstillinger, en flammekasterstilling og beskyttelsesrom. Stillingene er nærforsvar til Torås Fort og Kanon 4, og de har også kontrollen til minefelt t – s – r – q – p.