KLEIVBERGET Kleivberget består av 4 maskingeværstillinger, og 1 beskyttelsesbunker, Stillingene er forbundet med løpegraver. Alle stillingene er sprengt ned i fjell, og murt opp. Dette var en alarm- og beredskapsstilling, men hørte også inn under nærforsvar av Torås Fort. Stedet egnet seg veldig godt som utkikkspost og meldestasjon, også mot minefelt sør for Torås Fort.