Minnesmerke over de falne på Tjømø. Billedhugger Carl E. Paulsen skal utføre minnesmerket over de Falne fra Tjømø. Det blir en stor sten med et hugget relieff, som symboliserer en kvinne (mor, hustru) som ved stranden legger ned en krans på havbølgene. Plassen for minnesmerket blir mellom kapellet og kirken på en opphøyet kuplet haug. Stenen blir hugget i Hvasser-sten av Hvasser-stenhuggeren Håkon Fredriksen, og skal forsøkes reist allerede 17. mai 1946. Det blir et av de første minnesmerkene som kommer opp her i Vestfold.