OMDAL ØST Nærforsvar og observasjonsstillinger for Torås Fort og minefelt ST 10, felt h – i – j . Stillingene syv stk., sprengt ned i fjell med løpegraver og beskyttelsesbunker. Stillingene var veldig viktige, for de dekket østre innfart mot Torås Fort.