SEILERÅSEN Seileråsen består av 3 maskingeværstillinger og 1 beskyttelsesbunker, og stillingene er forbundet med løpegraver. Alle stillingene er sprengt ned i fjell, og murt opp. Dette var en alarm- og beredskapsstilling men hørte også inn under nærforsvar av Torås Fort. Stedet egnet seg veldig godt som utkikkspost og meldestasjon, også mot minefeldt W – X – Y på Treidene.