GAERNEGREVIKA Gaerne Grevika var 3 rnaskingevaer stillinger og observasjons post. De hadde som oppgave og holde kontroll over minefeldt V og dekke innseiling i Raissesundet . Det var ogsé kontrollpost for fergetrafikken over med skiftmannskaper fra Ramsen til Tjonneberget. Det var godt stcipte stillinger med lopegraver og Arno/beskyttelsebunker. Denne stillinger var ikke bemannet hele tiden men ofte, 4- 6 mann under vanlig daglig tjeneste.