GON Gon er en alarm- og beredskapsstilling. Det er 2 stillinger. Den er sprengt ned i fjell og murt opp med en løpegrav, som har kontroll over Gonebukta . Det er lett å frakte mobile kanoner ned til bukta.