KOLABEKK Kolabekstillingen består av 3 maskingeværstillinger, sprengt ned i fjell og murt opp. Dette er en alarm- og beredskapsstilling. Denne behersker det smaleste midt på Tjøme, og veien nordfra til Torås Fort. Den dekker også veien ned til Paradisbukta. På samme sted kom robåter med våpen og ammunisjon til Milorg over Vestfjorden. Paradisbukta var hentested for flyktninger til Koster.