Lyskasterstilling Tjønneberget Bygget okt 1943 Et veldig viktig anlegg for Torås- og Folehavna Fort. Anlegget var bygget med en 150 cm lyskasteNS. Lyskasteren rekkevidde var ca 22,000 m, 200 Amp , 16 Kw . Drevet av en likestrøms gen 28 Kw Mers 8 syl bensin 54 hk. Lyskasterstillingen lå under Torås Fort. Var bemannet 24 t, av 6 mann og befal. Anlegget bygget for det meste med Tysk og Norsk arbeidskraft.