Medø Medø består av 3 stillinger med løpegraver imellom, sprengt ned i fjell og murt opp. Alarm og beredskaps stillinger, bygget for maskingevær. De kontrollerte Medø sundet og innseilingen til Engø brygge. Engø brygge hadde god veiforbindelse og kunne bli dekket med en mobil kanon.