Mostranda To stk. alarm, og beredskapsstillinger med beskyttelse og hvilebunker. Sprengt ned i fjell og murt opp, beregnet på å dekke Mostranda. Mostranda var lett og komme til med mobile kanoner.