Ormelet På Ormelet er det 4 alarm og beredskapsstillinger, alle beregnet på maskingeværer. De kontrollerte hele Ormelet med mekanisk verksted og brygge fra stillingene. Dette var som i Havna en fin plass for de mobile kanonene. Det var også et stort lager og beskyttelsesrom, med veiforbindelse for transport. Omtrent 300 m unna så var det en tysk krigsfangeleir for russiske fanger, og i nærheten var Aale gård hvor Hirden trente. På østsiden, ca 100m fra Aale gård hadde Milorg et senter for utpakking av fly-drop og organisering av flyktningtransport. Det var så tett mellom Hirdleiren, Russerfangeleir og Milorgs utpakking at alle kunne se over til hverandre.