RUSSER VEIEN Den ble bygget i 1942 av Russiske krigsfanger, for å få transportert tungt materiell på plass på Skåetangen. De kom fra en leir som ble opprettet på Ormelet. Arbeidstid var fra 07.00 til 22.00 hver dag, og dette prosjektet var bare et av mange som Russerfanger tok del i.