BUKKELIODDEN Bukkeliodden består av 2 stillinger, sprengt ned i fjell og murt opp. Stillingene er alarm- og beredskapsstillinger, og var bare bemannet sporadisk. Stillingene har veiforbindelse slik at man kunne bruke feltkanon. Den dekket den østre leia inn Vestfjorden.

Knut Aas

1958 Oberst Knut Aas - kommandant for Oslofjord festninger

1958 Oberst Knut Aas – kommandant for Oslofjord festninger