HØNSØÅSEN Hønsøåsen består av 3 stillinger, sprengt ned i fjell og murt opp. Alarm- og beredskaps stilling. Stillingene er laget for maskingevær. Tilgangen er i vanskelig terreng, og er vanskelig for tungt materiell. Stillingene har fin kontroll over Burøsundet.