SUNDENE Sundene består av 5 stillinger og 1 dekningsrom, sprengt ned i fjell og murt opp. En av stillingene er en dekningsstilling for Feldtgendarmeriet og deres sporadiske kontroller ved Vrengen bru. De 4 andre kontrollerte veikrysset Sundene – Russerleiren (fanger?), og båtbyggeriet. Stillingene var ofte ubemannet.