OMDAL ØST Nærforsvar og observasjonsstillinger for minefelt ST 9 -12 -15, felt h – i – j. Stillingene er en rekke maskingeværstillinger med løpegraver og beskyttelsesbunker. Stillingene innbefatter også en Tobruk maskingeværstilling, som senere er blitt støpt igjen for å bli brukt som beskyttelsesbunker. Stillingene var veldig viktige, for de dekket nord- og sørinnfart mot Torås Fort.